Thuốc Cao khô râu mèo: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao khô râu mèo
Số Đăng KýVD-20140-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngRâu mèo cao- 10 g/1 g
Dạng Bào Chếcao khô
Quy cách đóng góiTúi 2 lớp (PE hàn kín bên trong, nhôm bên ngoài) chứa 5 kg; Túi 2 lớp (PE hàn kín bên trong, nhôm bên ngoài) chứa 10 kg cao; Túi 2 lớp (PE hàn kín bên trong, nhôm bên ngoài) chứa 15 kg cao; thùng carton chứa 4 túi 5 kg; thùng carton chứa 2 túi 10 kg; thùng carton chứa 1 túi 15 kg; 1 bao dệt PP chứa 1 túi 15 kg
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
1/0
T anh Ty- Huyện Củ Chi- TP. Hồ Chí Minh BỘ Y TẾ
CUC QUAN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
MẪU NHẪN SẢN PHẨM ` ¡¡,¿,,2j..J{. 29/7

; CONG TY CO PHANBV PHARMA _
Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chỉ -Thành Phó Hồ Chí Minh

CAO KHO RAU MEO
(Extractum Orthosiphonis spiralis)
Khối lượng đóng gói: 5kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:

Hạn dùng:
Bảo quản: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

Lub ——

cổ PHẨN.
” PHARMA

MAU NHAN SAN PHAM

– CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chi —Thành Phố Hồ Chí Minh

CAO KHO RAU MEO
(Extractum Orthosiphonis spiralis)
Khối lượng đóng gói: 10 kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Bảo quản: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh âm.

Iv

4
ÂN BV PHARMA ; -Huyện Củ Chi- TP. Hồ Chí Minh
MAU NHAN SAN PHAM

– CÔNG TY CÔ PHÀN BVPHARM. _
Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chỉ —Thành Phô Hồ Chí Minh

CAO KHÔ RAU MÈO
(Extractum Orthosiphonis spiralis)
Khối lượng đóng gói: 15 kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Bao quan: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh âm.
nu|”

PHO CUC TRUONG

Ẩn