Thuốc Cao khô rau má: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao khô rau má
Số Đăng KýV211-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngRau má- 7 g rau má/1 g cao khô
Dạng Bào Chếcao khô
Quy cách đóng góiTúi 5 kg; Túi 10 kg; Túi 15 kg
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Ob 57

Z < ~~ BỘ Y ế n6 2 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC MAU NHAN SAN PHAM ĐÃ PHÊ DUYỆT f= Lần đâu: 2O LÁ2, ¡0l CÔNG TY CÔ PHÀN BV PHARMA Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây - Huyện Củ Chi — Thành Phố Hồ Chí Minh CAO KHÔ RAU MÁ (Extractum Centella asiaticae) Khối lượng đóng gói: 5kg Số đăng ký: Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn tái kiểm: Bảo quản: Nhiệt độ trong khoảng 15°C -30°C, tránh ẩm. CÔNG TY CO PHAN BV PHARMA Ap 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chi —Thành Phố Hồ Chí Minh CAO KHÔ RAU MÁ (Extractum Centella asiaticae) Khối lượng đóng gói: 10 kg Số đăng ký: Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn tái kiểm: Bảo quản: Nhiệt độ trong khoảng 15”C - 30°C, tránh âm. : CONG TY CO PHAN BV PHARMA _ Ap 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyén Cu Chi —Thanh Pho Ho Chi Minh CAO KHO RAU MA (Extractum Centella asiaticae) Khối lượng đóng gói: 15 kg Số đăng ký: Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn tái kiểm: Bảo quản: Nhiệt độ trong khoảng 15°C -30°C, tránh âm. dã PHÓ CỤC TRƯỞNG “Duyên ?án Chanh

Ẩn