Thuốc Cao khô ích mẫu: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao khô ích mẫu
Số Đăng KýV210-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngÍch mẫu-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 5 kg;Túi 10 kg; Túi 15 kg
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
CỤC QUANXSSBQGS’. MẪU NHÃN SAN PHAM
Lần đâu:.09./11…….ÐLÈ per

: CONG TY CO PHAN BV PHARMA _
Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chỉ —Thành Phó Hồ Chí Minh

CAO KHÔ ÍCH MẪU
(Extractum Leonuri japonici)
Khối lượng đóng gói: 5kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn tái kiểm:
Bảo quản: Nơi nhiệt độ trong khoảng 15°C-30°C, tránh âm.

CƠNG TY CÔ PHẦN BV PHARMA
“v:Huyện Củ Chi- TP. Hồ Chí Minh
MẪU NHAN SAN PHAM Pa

: CONG TY CO PHAN BV PHARMA .
Ap 2-Xã Tân Thanh Tây -Huyện Củ Chi -Thành Phố Hồ Chí Minh

CAO KHÔ ÍCH MẪU
(Extractum Leonuri japonici)
Khối lượng đóng gói: 10 kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn tái kiểm:
Bảo quản: Nơi nhiệt độ trong khoảng 15°C-30°C, tránh ẩm.

my)+6
e *
`.và oF1=.ˆ

MẪU NHÃN SẢN PHẨM he

: CÔNG TY CÔ PHÀN BVPHARMA _
Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chỉ -Thành Phố Hồ Chí Minh

CAO KHÔ ÍCH MẪU
(Extractum Leonuri japonici)
Khối lượng đóng gói: 15 kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn tái kiểm:
Bảo quản: Nơi nhiệt độ trong khoảng 15°C-30°C, tránh âm.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ẩn