Thuốc Cao khô diệp hạ châu: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao khô diệp hạ châu
Số Đăng KýV209-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDiệp hạ châu- 7 g diệp hạ châu/1g cao khô
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 5 kg; Túi 10 kg; Túi 15 kg
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
“..”

ủÌChi- TP. Hồ Chí Minh

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lân đâu:?Ô….A14.1.8,014⁄ ; a
CONG TY CO PHAN BV PHARMA
MAU NHAN SAN PHAM

Ap 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chỉ -Thành Phó Hồ Chí Minh i

vy CAO KHO DIEP HA CHAU
(Extractum Phyllanthi urinariae)
Khối lượng đóng gói: 5kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn tái kiểm:
Bảo quản: Nơi nhiệt độ trong khoảng 15°C-30°C, tránh âm.

a

: CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Áp 2 -Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chỉ -Thành Phô Hỗ Chí Minh

CAO KHO DIEP HA CHAU
(Extractum Phyllanthi urinariae)
Khối lượng đóng gói: 10 kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn tái kiểm:
Bảo quản: Nơi nhiệt độ trong khoảng 15°C-30°C, tránh âm.

wr
Cu Chi- TP. Hd Chi Minh

MAU NHAN SAN PHAM

: CÔNG TY CÔ PHẢN BVPHARMA _
Ấp 2-Xã Tân Thạnh Tây -Huyện Củ Chi —Thành Phô Hô Chí Minh

CAO KHO DIEP HA CHAU
(Extractum Phyllanthi urinariae)
Khối lượng đóng gói: 15 kg
Số đăng ký:
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn tái kiểm:
Bảo quản: Nơi nhiệt độ trong khoảng 15°C-30°C, tránh ẩm.

Ẩn