Thuốc Cao ích mẫu: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao ích mẫu
Số Đăng KýVD-24180-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngÍch mẫu; Hương phụ chế ; Ngải cứu- 8g/10ml; 2,5g/10ml; 2g/10ml
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ x 100 ml, 200 ml. Hộp 20 ống x 10 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Tổ dân phố số 4 – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Hà Tây 10A Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
19/09/2018Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà TâyHộp 20 ống x 10 ml cao lỏng3500Ống
19/09/2018Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà TâyHộp 1 lọ x 200 ml.50000Ống
19/09/2018Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà TâyHộp 1 lọ x 100 ml cao lỏng30000Ống
NWN HOI
” OW)
Hug] oe>

Hop 1lox200 ml
Cao lỏng
CAO
ICH MAU

HATAPHAR

BO Y TE
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÁ PHÊ DUYỆT
Lan daux…..24..:03:,/2086……

Thanh phan: Mỗi lọthành phẩm (200ml) cao lỏng chứa dịch chiết từ các dược liệu sau:
Íchmẫu (Herba Leonuri japonici)…..160 g
Hương phụ chế
(Rhizoma Cyperi praeparata…………….. 50g
Ngải cứu (Herba Artemisiae vulgaris)…40 g
Tádược vở………………………..—–«+cczczzecc.e -1lọ
Chỉ định:
Kinh nguyệt không đều, khí hư bạch
đới, rong băng huyết dohuyết ứhành
kinh, đau bụng, làm nhanh sạch sản
dịch sau khisinh.
Cách dùng vàliều dùng:
Ngày dùng 20-30ml, chia làm hai lần.
Bệnh nặng dùng gấp đôi
Chống chỉ định:
Mẫn cảm vớimột trong các thành phần
của thuốc, phụ nữcóthai.

Hop 1lox200 ml
Cao lỏng
CAO
ICH MAU

A42 Yio2

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độdudi 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN IV
Đểxatầm tay trẻem.
Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi
dùng
Các thông tinkhác:
Xem tờhướng dẫn sửdụng thuốc
kèm theo
Sản xuất tại:
CTY CP DƯỢC PHẨM HÀTÂY
Tổdân phố số4-LaKhê -HàĐông –
HàNội
SDK (Reg.No)
SốlôSX(Lot.No)
Ngày SX(Mfg.Date) :
HD (Exp.Date)

__ HHTRHPHRR

NW HOI
ow)
Bug] oe>
~
Thành phần:
Mỗi lọthành phẩm (100ml) cao lỏng
chứa dịch chiết từ các dược liệu sau:
Íchmẫu (Herba Leonuri japonici)….80 g
Hương phụ chế
(Rhizoma Cyperi praeparata………2 5Q
Ngai cứu(Herba Artemisiae vulgaris)…20 g
TádƯỢC VỞSccceereia-i-sdaa 1lọ
Chỉ định:
Kinh nguyệt không đều, khí hưbạch
đới, rong băng huyết do huyết ứ
hành kinh, đau bụng, làm nhanh
sạch sản dịch sau khi sinh.
Cách dùng vàliều dùng:
Ngày dùng 20-30ml, chia làm hailần.
Bệnh nặng dùng gấp đôi
Chống chỉ định:
Mẫn cảm với một trong các thành
phần của thuốc, phụ nữcóthai.

0ÔNG TY
cO PHAN
DUG PHAM
Hop 1lo x 100 ml |
Cao lỏng
CAO
ICH MAU

Bao quan: Nơi khô, nhiệt độdưới 302C
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN IV
Dé xatầm tay trẻem.
Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước
khi dùng
Các thông tin khác:
Xem tờhướng dẫn sửdụng thuốc
kèm theo
Sản xuất tại:
CTY CPDƯỢC PHẨM HÀTÂY
Tổdân phố số4-LaKhê -HàĐông –
HàNội
SDK (Reg.No)
SốlôSX(Lot.No)
Ngày SX(Míg.Date) :
HD (Exp.Date)

ByizeÍ

J
0V) Buọo|
oe5

9
A
N
Hộp
20
ống
x10m:
Caolỏng
ø
CAO
icH
MAU

Thanh
phan:
Mỗi
ống
thành
phẩm
(10ml)cao
lỏng
chứa
dịch
chiết
từ các
dược
liệusau:
Íchmẫu
(Herba
Leonuri
japonici)…….8,0g
Hương
phụ
chế
(Rhizoma
Cyperi
praeparata…………….
2,5g
Ngải
cứu
(Herba
Artemisiae
vulgaris).
Tadugc
vd……

Chidinh: Kinh
nguyệt
không
đều,
khíhưbạch
đới,
rong
băng
¬en
dohuyết
ứhành
kinh,
đaubụng,

anh
sạch
sảndịch
sau
khisinh. Cách
dùng-Liều
dùng:
Ngày dùng
20-30ml,
chia
làm2lần.
Bệnh
nặng
dùng gấp
đôi
Chống
chỉđịnh:
Mẫn
cảm
vớimột
trong
cácthành
phần
củathuốc,
phụ nữ
cóthai.

Cao
lỏng
An
Hộp
20
ống
x

Bảo
quản:
Nơikhô,
nhiệt
độdưới
300C
Tiêu
chuẩn
ápdụng:
DĐVN
IV
Đểxatầm
taytrẻem.
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khidùng
Cácthông
tinkhác:
Xem
tờhướng
dẫn
sửdụng
thuốc
kèm
theo
Sảnxuất
tại:
CTYCP
DƯỢC
PHẨM
HÀTÂY
Tổdânphố
số4-LaKhê-HàĐông
-Hà
Nội SDK
(Reg.No)
:
Sốlô5X(Lot.No)
Ngày
SX(Míg.Date)
:
HD(Exp.Date) Không
được
tiêm

Hướng dẫn sử dụng thuốc
CAO ÍCH MẪU
-Dạng thuốc: Cao lỏng.
-Qui cách đóng gói: Hộp |lo x 200ml, hộp 1lọ x 100ml, hộp 20 ống x 10ml. Kèm tờ
hướng dẫn sử dụng thuốc.
-Thành phần: Mỗi 10ml thuốc cao lỏng chứa dịch chiết từ các được liệu sau:
Ich mau (Herba Leonuri japonici) 8,0 g
Huong phu ché (Rhizoma Cyperi praeparata) 208
Ngai cttu (Herba Artemisiae vulgaris) 2,0 ¢
(Td duoc gom: Acid benzoic, ethanol 90%, đường trắng, nước tỉnh khiết).
-Công năng: Hoạt huyết, điều kinh.
-Chỉ định: Kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, rong băng huyết do huyết ứ, hành
kinh đau bụng, làm nhanh sạch sản dịch giúp cho tử cung chóng co lại như cũ sau khi sinh.
-Cách dùng và liều dùng: Ngày dùng 20-30 mI, chia làm 2lần. Bệnh nặng dùng gấp đôi.
-Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, phụ nữ có thai.
-Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai,
phụ nữ cho con bú dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.
-Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc không gây buồn ngủ
nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.
-Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có tài liệu báo cáo.
*Ghỉ chú: ” Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muỗn gặp phải kh i
dung thuốc”
-Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Kiêng ăn các thức ăn lạ
dùng thuốc.
-Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản XUẤT. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
*Lưu ý: Khi thấy thuốc bị váng: mốc, nhãn thuốc in số lô SX, HD mo…hay co cdc biéu
hiện nghỉ ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong
don.
-Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C.
-Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV
DE XA TAM TAY TRE EM.
Không dùng quá liều chỉ định.
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến bác sĩ”

©

THUOC SAN XUAT TAI: TU@.CỤC TRƯỞNG
CONG ay C.P DUOC PHAM HA TAY P.TRƯỞNG PHÒNG
TỔ dân phố số 4- La Khê – Hà Đông – TP. Hà NộiŒ/ AS horn Hing
Số điện thoại: 04.33824685 Só-⁄ax: 04. 338 „
CONG TYEP BCE NRHAM HÀ TAY

CO PHAN
DUGC PHAM
PHO TONG GIAM DOC
DS. Nguyen Ra Lai

Ẩn