Thuốc Bromhexin 8: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBromhexin 8
Số Đăng KýVD-22563-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBromhexin hydroclorid – 8mg
Dạng Bào ChếViên nén màu trắng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên
Hạn sử dụng48 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
08/06/2015Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10,20,50,100 vỉ x 10 viên; hộp 5,10,25,50 vỉ x 20 viên167Viên
Hộp 10 vỉx 10 viên nén
10vỉx10viên nén SHL—-
=)
=
=~
o
ae
=
lo)
THANH PHAN Bromhexin hydroclorid…………. 8mg -Tádược v.đ………………… 1 viên nén ¡CHỈ ĐỊNH Bối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ _trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng .đường hôhấp.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
10vỉx10viên nén
Bromhexin
Âvacapiamn)
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax(072) 3.822.244 _ Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DA PHE DUYET

Lan dau RE Dan LGD,
⁄/—_4a
romheXxin 8

A
%
Í|= LIEU DUNG VACACH DUNG: Uống vớimột % cốc nước. 2 Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1vién/an, 4 ngày 3lần. Ề
Trẻ 5-10 tuổi: ⁄viên/ần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dàiqu: ngày nếu chưa cóýkiến của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với/to hoặc thành phần cótrong thuốc./ =

CÔNG TY
SMS DƯỢC `

Q9
=
=@
=
=
=—Sean
6

Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX HD

Hộp 20 vỉ x 10 viên nén
20vỉx10viên nén SHL¬-
=)
=
=
©
x
=
Loe)

THANH PHAN Bromhexin hydroclorid…………. 8mg Tádược v.đ….. …1Viên nén |CHI ĐỊNH Bối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quần cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ -trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.
20vỉx10viên nén
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phường 1,Thảnh phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
SN bội

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột Ñ cốc nước. Người lớn vàtrẻ em trên 10tuổi: 1viên/lần, ) ngày 3lần. Trẻ 5-10 tuổi: ⁄viên/ần, ngày uống 3lầi

CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm//ó exin hoặc thành phần có trongth đề CÔNG TY
GÑMBÌS DƯỢC

Đểxa tầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS SDK § SốlôSX Ngày SX HD
~
~~
MPek

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén
50vỉx10viên nén
=
©=
=-
©
=
=
Loo)
|THANH PHAN Bromhexin hydroclorid…………. 8mg |TAQUO V8sca+asoasnay 1viên nén |CHỈ ĐỊNH Bối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
50vỉx10viên nén
Âvarogplam)
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An | ĐT:(072) 3.829.311 © Fac(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN

LIEU DUNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột

cốc nước. “ , Người lớn vàtrẻ em trên 10tuổi: 1viên/lần, ““ ngày 3lần. {W Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2viên/Iần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dài. ngày nếu chưa cóýkiến của Th. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cải hoặc thành phần cótrong tÌ CÔNG TY
Shi Se nuốc
$
-=
=
a)
=
=
—thoes
=a

Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK 5 SốlôSX Ngày SX HD
wera

Hộp 100 vỉ x 10 viên nén
100 vỉx10viên nén les]=
=)
=
=
®
=
=
co
.THÀNH PHẦN Bromhexin hydroclorid………….. 8mg -Tádược v.đ………………… 1viên nén |CHỈ ĐỊNH .Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. .Bromhexin thường được dùng như một chất bổ -trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng .đường hôhấp.
100 vỉx10viên nén
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thảnh phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
Bromh

LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột cốc nước. $ Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, cử : SÀ ngày 3lần. Trẻ5-10 tuổi: ⁄viên/lần, ngày uống 3lần. W

Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá 8-10_..__ ngày nếu chưa có ý kiến của Thầy &+00. tk CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm vốí§rbmhe cơ hoặc thành phần cótrong thuốế.“

is
=
=o
=
=
=Sen
cS
Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK x SốlôSX Ngày SX HD

Hộp 10 vỉ x 15 viên nén
10vi x 15viên nén
Bromhexin 8

THANH PHAN _Bromhexin hydroclorid………….. 8mg |TádượC ViỚssssssaadưaaa 1viên nén |CHỈ ĐỊNH .Bối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế .quản mạn tính. .Bromhexin thường được dùng như một chất bổ .trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng .đường hôhấp.

10vỉx15viên nén
 vacnpharm)
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
|MQI THONG TIN CHI TIET XIN DOC TRONG TOHUGNG DAN SUDUNG
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột cốc nước. Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, _ ngày 3lần. | / Trẻ 5-10 tuổi: ⁄viên/ần, ngày uống 3lần. Ay’ Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá 8-1 V ngay néu chua 6ykién cia Tythd a CHONG CHi DINH: MAn ¢; Ì hoặc thành phần cótrong, Í

romhexinCONG TY
grep UOC

ins
Bromhe

Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫnsử dụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX_ : | HD
Aeait

Hộp 20 vỉ x 15 viên nén
wyL_
=)
=
=
®
aS
=
œ

20 vỉx15viên nén
Bromhexin 8
THANH PHAN Bromhexin hydroclorid …………. 8mg Tádược v.đ….. CHỈ ĐỊNH Bối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng .đường hôhấp.

|MQ THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
20vỉx15viên nén
Bromhexin 8 722]11lq + LÁ? 11/1.
ÁÄvacopharm)
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ, Phường 1,Thảnh phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT.(072) 3.829.311 © Fat(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường
LIEU DUNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột . cốc nước. V Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, _ ngày 3lần. | Ỳ Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2viên/Iần, ngày uống 3lần. :

Thời gian điều trịkhông được kéo d,làu ngày nếu chưa cóýkiến của Thầyfhuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm/đới brốmhexin hoặc thành phần có trong thụ CONG TY
eee DƯỢC

8)
=
=
a
=
¬ —
td
œ

Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
Tiêu chuẩn ápdung: TCCS SDK 5 SốlôSX Ngày SX HD
uss

wnW
Mia
S&
Visi.

Hộp 50 vỉ x 15 viên nén
50vỉx15viên nén œ=
=)
=
==
©
aS
=
00
THÀNH PHẦN Bromhexin hydroclorid………….. 8mg RE?co 2c =7 1viên nén ¡CHỈ ĐỊNH Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.

50vỉx15viên nén
Brom
AÄvacopharm)
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huẽ, Phường 1,Thảnh phố Tân An,Tỉnh Long An | ĐT:(072) 3.829.311 © Fax(072)3.822244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG

LIEU DUNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột cốc nước. Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, ngày 3lần. Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2viên/ần, ngày uống 3lần.

Thời gian điều trịkhông được kéo dài ngày nếu chưa có ýkiến của Thấế thuốt.° 9; CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn -bromhexin hoặc thành phần có tron CÔNG T ,./_.„ GMP s-. CNỹNDTOMLOC

Đểxa tầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS SDK ¢ SốlôSX Ngày SX HD

Bromhexin
8

=&
“fw
7
he
ws7Y

Hộp 100 vỉx 15 viên nén
G3¬+
o
=
——
®
Px
=

100 vỉx15viên nén
Bromh
ÂÀvarogharm)——=—
.THÀNH PHAN .Bromhexin hydroclorid…………. 8mg |Tádược v.đ………………… 1viên nén |CHỈ ĐỊNH -Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
100 vix15viên nén
STE
ÂvacayRarm)

LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột
ngày 3lần. Trẻ 5-10tuổi: ⁄viên/Iần, ngày uốn
cốc nước. ` Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, |

nx) hoặc thành phần cótrong thuốc.| COPHAN DƯỢC Ì+y | MP ane | G
$ NI (ào.

Bromhexin
8

Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM | 59Nguyén Hué, Phuéng 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường
Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dấn sửdụng trước khi dùng Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
Tiêu chuẩn ápdung: TCCS SDK ỉ SốlôSX Ngày SX HD

uw

Hộp 5vỉ x20 viên nén
5vỉx20viên nén O39L__. ,
=]
=
=
®
aS
=
œ
THÀNH PHẦN Bromhexin hydroclorid………….. 8mg Tádược v.đ…………………. 1viên nén CHỈ ĐỊNH Bối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. .Bromhexin thường được dùng như một chất bổ .trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
5vỉx20viên nén
7
 varopharm)
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ, Phường 1,Thánh phốTânAn.Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

BromhleXin 6 |
BromheXin 6
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột cốc nước. Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, ngày 3lần. Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2viên/Iần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá8 ngày nếu chưa cóýkiến của Thầy thuốc. .. CHONG CHi DINH: Man cảm với

Bromhexin
8

Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhéng qua 30°C Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK š SốlôSX Ngày SX HD
Inli

Hộp 10 vỉ x20 viên nén
10vỉx20viên nén em_,.
=)
=

®
aS
=
Lee)
|THANH PHAN Bromhexin hydroclorid…………. 8mg Tádược v.đ………………… †viên nén CHỈ ĐỊNH .Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm .phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế .quản mạn tính. .Bromhexin thường được dùng như một chất bổ -trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng .đường hôhấp.
¡MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG
10vỉx20viên nén
BromheXiN 6
 vacopharm)
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huê, Phường 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fac(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
| | ;
| THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN LL

Bromhexin 8
LIEU DUNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột cốc nước. Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, _ ngày 3lần. | Tré 5-10 tudi: %vién/an, ngay uéng3 Thời gian điều trịknéng dugc kéoda
ngày nếu chưa cóýkiến của CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cải

sả

Bromhexin
8

Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX HD
Woy

Hộp 25 vỉ x20 viên nén
25vỉx20viên nén
11111401
a—¬-
i)
=}

®
aS
=
co Asyacopharm)
THANH PHAN LIEU DUNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột
.Bromhexin hydroclorid…………. 8mg cốc nước. ‘al -Tádược v.đ………………… Ìviên nén Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, _ } CHỈ ĐỊNH ngày 3lần. | Bối loạn tiết dịch phế quần, nhất làtrong viêm Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2viên/ần, ngày uống 3lần. phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế À¡quá .quản mạn tính. .Bromhexin thường được dùng như một chất bổ trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG

25vỉx20viên nén
Bromhexin 8 |
oO
=
>
o
=
3 =

aa
Đểxatầm tay của trẻem Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thảnh phốTânAn,Tinh Long An Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mếh | ©T:(072) 3.820.311 © —-Fax:(072) 3.822.244 tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C ||
Địachỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phưởng |Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An werervacopharnticom Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX
THUỐC DÙNG CHO BÊNH VIÊN HD

Hộp 50 vỉ x20 viên nén
œ=
=)
=
=-
®
ae
=
@o

50vỉx20viên nén
eT

|THANH PHAN Bromhexin hydroclorid…………. 8mg |Tádược v.đ………………… 1viên nén ¡CHỈ ĐỊNH -Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. .Bromhexin thường được dùng như một chất bổ .trợ với kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.
50vỉx20viên nén
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thảnh phố Tản An,Tỉnh Long An | ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 __ Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUOC DUNG CHO BENH VIEN
MQI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG

LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớimột cốc nước. Người lớn vàtrẻem trên 10tuổi: †viên/lần, _ ngày 3lần. | ; Tré 5-10 tuéi: %viéndn, ngay udng 3lan. V Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá iY

ngày nếu chưa cóýkiến của Thay th CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với

CÔNG TY P

9)
=
LẠ#4
ony
=
(=)pa
am

Đểxatầm tay của trẻem Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX HD
Yon
^

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

XU g9 ở vàn © a at
sa sy s«9 Ze
of? aS Couey
LỚN CÔNG TY

lẻ CỔ PHẦN DƯỢC Ìl3y|
ne! DS ‘ớP
kg § .. ẹQ
ov

eRe

SốlôSX:
CÔNG TY
CỔ PHẲN DƯỢC #li] € VAC PHARM |Ê j
NI
Nhãn chai 100 viên nén
THANH PHAN ry Đểxatầm tay của trẻem Bromhexin hydroclorid………………. 8mg ‹oY Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, “TổđƯỢC VIỆ……oeoiasaanse 1viên nén tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS
CHỈ ĐỊNH: Rối loạn tiếtdịch phế quản, nhất làtrong | viêm phế quản cấp tinh, đợt cấp tính của viêm phế ‘ quản mạn tính.
Bromhexin thường được dùng như một chất bổtrợvới- SDK kháng sinh, khibịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp. SốlôSX LIEU DUNG VA CACH DUNG: Uéng với một cốc Ngay SX nước. | HD Người lớnvàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, ngày 3 lần.Trẻ 5-10 tuổi: ⁄2viên/lần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá 8-10 ngày nếu chưa cóýkiến của Thầy thuốc. CHỐNG CHÍ ĐỊNH: Mẫn cảm với bromhexin hoặc , thành phần cótrong thuốc.
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An BT:(072) 3.829.311 ©=~ Fax(072)3822244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phưởng ` Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An WWW.Vacopharm.com GMP
yeh

THÀNH PHẦN – Đểxatầm tay của trẻem | -Bromhexin hydroclorid……………….. 8mgBảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, | Tádược v.đ……………………..- 1viên nén
quản mạn tính. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS 7 Bromhexin thường được dùng nhưmột chất bổtrợvới SDK : 7 kháng sinh, khibịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp. SốlôSX : fe LIEU DUNG VA CACH DÙNG: Uống với một cốc Ngày§X : ¥ a .nước. | HD : -Người ldnvatréem trén 10tuéi: 1vién/lan, ngay 3| ƯỢC) Js
|LIEU DUNG VA CÁCH DÙNG: Uống với một cốc
2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhẫn Ghai 200 vién nén

tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C | | CHỈ ĐỊNH: Rối loạn tiếtdịch phế quản, nhất làtrong Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS Bromhexin thường được dùng như một chất bổtrợvới SDK kháng sinh, khi bịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp. SốlôSX LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với một cốc Ngày SX nước. HD Người lớnvàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, ngày 3 lần.Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2viên/lần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá 8-10 ngày nếu chưa cóýkiến của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần cótrong thuốc.
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An,Tỉnh Long An ĐT072)3.829341 ®+— Fax(072)3.822/244 7 ` , sử “te, Pie chỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường GMP š un ‘ | E. Tan} thánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An THUỐC DÙNG CHOBỆNHVIN RUE c2 1 = Ves www.vacopharm.com
Nhãn chai 250 viên nén

THÀNH PHAN Để xa tầm tay của trẻem Bromhexin hydroclorid . quản nơi khô ráo, thoáng mát, Tádược v.đ. .1viên nén ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C CHỈ ĐỊNH: Rối loạn tiếtdịch phế quản, nhất làtrong oc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế
lần.Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2viên/lần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá 8-10 ngày nếu chưa cóýkiến của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần cótrong thuốc.
Công tyCổ Phẩn Dược VACOPHARÏ`.. é] 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thanh phé Tan An,Tinh errs s7 ĐT(072)3829311 °— Fav(072)3822244{À) Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường GMP Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Vcr _ a = , WWW.Vacopharm.com
Nhãn chai 500 viên nén ey,

THANH PHAN / Đểxatầm tay của trẻem Bromhexin hydroclorid.. m Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, TÃdƯỢCV.ổ…..ueoeoseee .1viên nén tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐKSốlôSX Ngày SX HD
CHỈ ĐỊNH: Bối loạn tiếtdịch phế quản, nhất làtrong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế | quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng nhưmột chất bổtrợvới kháng sinh, khibịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống với một cốc nước.Người lớnvàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/ần, ngày 3 lần.Trẻ 5-10tuổi: 1⁄2viên/Iần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá 8-10 ngày nếu chưa có ýkiến của Thầy thuốc. : CHONG CHi ĐỊNH: Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần cótrong thuốc.

Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An | ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường __. Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh LongAn .

GMP THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN mu www.vacopharm.com
ws ‘ SH, 5 Ct gee Vg Nhan chai 1000 vién nén It] COPHAN DUDC yy — (4À E – THÀNH PHẦN Tơ _ Bromhexin hydroclorid . wf LÝ Đểxatẩm tay eetrẻ em Tádược v.đ……………. 1viên nén = Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C CHỈ ĐỊNH: Bối loạn tiếtdịch phế quản, nhất làtrong Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính. Bromhexin thường được dùng nhưmột chất bổtrợvới kháng sinh, khibịnhiễm khuẩn nặng đường hôhấp.
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX
nước.Người lớnvàtrẻem trên 10tuổi: 1viên/lần, ngày 3 lần.Trẻ 5-10 tuổi: ⁄2viên/lần, ngày uống 3lần. Thời gian điều trịkhông được kéo dàiquá 8-10 ngày nếu chưa cóý kiến của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bromhexin hoặc thành phần cótrong thuốc.
Công tyCố Phan Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072)3.829.311 +— Fax(072)3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An THUỐC DÙNG CHOBỆNHVIA TEEN . www.vacopharm.com

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

BROMHEXIN 8
Thanh phan
Bromhexin hydroclorid Smg
Tá dược v.đ 1viên nén
(Tinh bột săn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Natri starch glycolat, Talc,
Tartrazin)
Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
| Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vi 10 Ép %ỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vi
2 | Ep vi, vi 10 vién, hdp 20 vi 11 | Ep vi, vi 20 viên, hộp 25 vi
3 | Ép vi, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ 12_ | Ep vi, vi 20 viên, hộp 50 vỉ
4 | Ep vi, vi 10 vién, hdp 100 vi 13 | Dóng chai 100 viên
5] Epvi, vi 15 viên, hộp 10 vi 14_ | Đóng chai 200 viên
6_ | Epvi, vi 15 viên, hộp 20 vỉ 15 | Đóng chai 250 viên
7| Epvi, vi 15 viên, hộp 50 vi 16 | Đóng chai 500 viên
§_ | Epvi, vỉ IŠ viên, hộp 100 vi 17 | Đóng chai 1000 viên
9 Ep vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vi

poe
Được lực học
Bromhexin hydroclorid là chất điều hòa và tiêu nhầy đường hô hấp. Do hoạt hóa sự tổng hợp `VACC
sialomuein và phá vỡ các sợi mucopolysaccharid acid nên thuốc làm đờm lỏng hơn và ít quánh
hơn. Thuôc làm long đờm dễ dàng hơn, nên làm đờm từ phê quản thoát ra ngoài có hiệu quả.
Dược động học ;
Bromhexin hydroclorid hap thu nhanh qua đường tiêu hóa và bị chuyển hóa bước đầu ởgan
rất mạnh, nên sinh khả dụng khi uống chỉ đạt 20 -25%. Nồng độ đỉnh trong huyết tương, ởngười
tình nguyện khỏe mạnh, đạt được sau khi uống từ nửa giờ đến 1giờ.
Bromhexin hydroclorid phân bố rộng rãi vào các mô của cơ thể. Thuốc liên kết rất mạnh
(trên 95%) với protein của huyết tương.
Bromhexin bị chuyển hóa chủ yếu ở gan. Bromhexin qua được hàng rào máu não, và một
lượng nhỏ qua được nhau thai vào thai. Khoảng 85 — 90% liều dùng được thải trừ qua nước tiểu.
chú yếu là dưới dạng các chất chuyên hóa, sau khi dã liên hgp voi acid sulluric hoae acid
ølycuronic và một lượng nhỏ được thải trừ nguyên dạng. Bromhexin được thải trừ rất ítqua phân,
chị khoảng dưới 4%.
Chí định
Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế
quản mạn tính.
Bromhexin thường được dùng như một chất bô trợ với kháng sinh, khi bị nhiễm khuân nặng
đường hô hấp.
Liều dùng và cách dùng: Uống với một cốc nước.
Người lớn và trẻ em trên 10 tudi: 1viên/lần, ngày 3lần.
Trẻ 5-10 tuổi: 1⁄2 viên/lần, ngày uống 3lần.
Thời gian điễu trị không được kéo dài quá 8-10 ngài’ nếu chưa có ýkiến của Thả: thuốc.
Chông chỉ định
Mân cảm với bromhexin hoặc thành phân có trong thuôc.
JorẤy fio / /k/ CO}
Í¿|-Í CO PH

Thận trọng
Cần tránh phối hợp với thuốc ho vì co nguy cơ ứ đọng đờm ởđường hô hấp. Bệnh nhân bị
loét dạ dày vì Bromhexin có tác dụng làm tiêu dịch nhay, nén cd thể gây hủy hoại hàng rào niêm
mạc dạ dày. Thận trọng với người suy gan, suy thận nặng, người bệnh hen, người cao tuổi hoặc
suy nhược.
Tác dụng không mong muốn i
Dau da day. buồn nôn,nôn, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi, nỗi mày đay, nguy cơ
ứdịch tiết phê quản ởngười bệnh không có khả năng khạc đờm.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú: Không được dùng.
Người lái xe và vận hành máy móc: Thuôc không có tác dụng an thân, sử dụng được cho người
lái xe và vận hành máy móc.
Tương tác thuốc
Không phối a với thuốc làm giảm tiết dịch như các thuốc kiểu atropin (hoặc
anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin.
Không phôi hợp với các thuốc chống ho.
Dùng phối hợp bromhexin với kháng sinh làm tăng nông độ kháng sinh vào mô phôi và phế
quản. i
Qua liều và xử trí
Chưa có báo cáo. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hồ trợ. fs `
v
. nhl ty N4À
Han ding, bao quan, tiéu chuẩn áp dụng Ẻ by ‘Dug .|
Han dung: 48 thang ké tlr ngay san xuất. HARM be,
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mắt, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. Lf ae v^*L⁄
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS nha S2
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ.
Công ty Cỗ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 -3829311
Địa chỉ sản xuất: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An |

Ẩn