Thuốc Boganic: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBoganic
Số Đăng KýVD-24474-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao đặc Actiso (tương đương với 10g dược liệu actiso) ; Cao đặc Rau đắng đất (tương đương với 1g dược liệu rau đắng đất) ; Cao đặc Bìm bìm biếc (tương đương với 160 mg dược liệu bìm bìm biếc) – 200mg; 150mg; 16mg
Dạng Bào ChếViên nang mềm
Quy cách đóng góiHộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Traphaco 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
15/12/2016Công ty cổ phần TraphacoHộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên2300Viên
‘ i WAU HỘP VIÊN NANG MEM BOGANIC -Hộp 10 vỉ x 10 viên
VO ~ 24444-46153

Hộp 10 vix 10

UBIADLXIAOL
GOH.
¿

Cao đặc Actis6 Extractum €yngrde scolymi)………………….2Ö0 1Q (ương dương 10glúAciisô) Cao ddc Rau dang d&t (Extractum Glini oppositifolil)……… 150 mg (lương đương 1.0 gphan trén mat đốt của cây Rau đắng đốt) ‘Cao đặc Bìm bìm (£xiracfum Phorbilidis)………….-…-‹–.:::.:-:: 16mg.
Tódược.

vữa đủ

Liễuthông : *Nc ee en eeien *Trẻemtrên 8tuổi: mỗi lẳn 1viên, ngày 2-3lổn.
.BẢO QUẦN: Nơi khô ráo, nhiệt độkhông qua 30°C, tranh Gnhsang.
KT vỉ: 118 mm x68 mm. Số lô SX và HD indập nỗi trên vi.

Traphaco” BMS50/03
CONG TY CP TRAPHACO BH/SĐ:03/09/14
HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY
MAU HOP VIEN NANG MEM BOGANIC -Hép 10 vi x10 viên
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015
NGƯỜI THIẾT KÉ NGƯỜI KIÊM TRA, DUYỆT
7% ¿ hi’
DS.Hoàng Thanh Thúy ThS. Lê Thanh Quế

ff MAU HOP VIÊN NANG MÈM BOGANIC -Hộp 5 vỉ x 10 viên

THÀNH PHẦN: Mới vàn nang gmemcnia:
(lương đương 10gIdActis6) Cao ddc Rau dang dat (Extractum Glini oppositifoli)………150 Mg (Tương đương LŨgphản trên mớt đất của cây Rou đồng đốt) :

Cao adc Bim bim (Exiractum PhơrbifidiS)………………. …-:—<<1ó (Tương đương 160mghat Bim bim) Tớ dược...........s›......VỮA đủ, eredMOR 5blisters x10soft caps ay ee CÁCH DUNG: “gu ae -2viên, ngòy 3lồn em trên 8tuổi: mỗilồn 1viên, ngày 2- 3lồn. BẢO QUẦN: Nơi khô réo, nhiệt độ không quớ 30°C, †ránh ónh sóng. KT vi: 118 mm x68 mm. Số lô SX và HD in dập nỗi trên vi. Traphaco” BMS50/03 CONG TY CP TRAPHACO BH/SĐ:03/09/14 HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY MAU HOP VIEN NANG MEM BOGANIC -Hộp 5 vi x 10 viên Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015 NGƯỜI THIẾT KE NGƯỜI KIÊM TRA, DUYỆT Ad urd (LZ oo DS.Hoàng Thanh Thúy ThS. Lê Thanh Quế MAU HOP VIEN NANG MEM BOGANIC - Hộp 3 vi x 10 viên Dft H6p 3vix 10vién UBIA OLXAG. GOH TAC DUNG, CHONG CHi DINH VA CAC THONG TIN KHAC: -: Xem toa huéng dan suf dung. LAO lổh, đặcbiệt do dùng nhiễu bio, rượu. viém gan do thuốc, hóa chết. ỏi, vàng do, khó tiêu, bíđại tiểu tiện, táo bón do thốp nhiệt. ot, IGngứo, nổi mê đơay do bénh gan gay ra. 7 mach, mé trong mau cao. ễNệm] S-CACH DUNG: Liéu théng thuéng: 5 *Người lớn: mdi Idn 1-2viên, ngày 3lẳn *Trề em trên 8tuổi: mỗi lồn 1viên, ngày 2-3lổn. etna ee PHAN TRAPHACO SBK: 75Yên Ninh -BaĐình -HởNội Số lôSX: Tel: (84-4) 36810724 /Fax: (84-4) 36811542 NSX: KT hép: 125mmx27mmx73mm ASG09 Tà) oxo XÓCeave aa or? ca. 6 vỏ xe” no oe “Age ẹar $ gạo”, ® pe oF KT vi: 118 mm x 68 mm. Số lô SX và HD in dập nỗi trên vỉ. Traphaco” BMS50/03 CONG TY CP TRAPHACO BH/SĐ:03/09/14 HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY MAU HOP VIEN NANG MEM BOGANIC -Hop 3vi x10 viên Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015 NGƯỜI KIÊM TRA, DUYET DS.Hoàng Thanh Thúy | ThS. Lê Thanh Quế NGƯỜI THIẾT KE MIAOU;HỌP VIÊN NANG MÊM BOGANIC - Hộp 2 vi x 10 viên Hộp 2vỉx 10viên UBIA OL XAZGOH __TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: _ Xem †oa hướng dẫn sửdụng. 1Clini opposififolii)......... 150 mg inmat dat cda cay Rau dang dat) JUDAS) Siteasctn ante2... lOHỘ 'nhọt, lở ngứa, nổi mé day do bénh gan gay ra. sng mach, mé trong mau cao. ING -CACH DUNG: Liéu théng thuéng: *Người lớn: mỗi lồn 1-2viên, ngày 3lồn *Trề em trên 8tuổi: mỗi lồn ]viên, ngày 2-3lồn. CÔNG TYSố PHẦN TRAPHACO 78 Yên Ninh -BaĐình -HồNội Soft capsule KT hộp: 125mmx27mmx73mm yous" R we {392pen onvế KT vỉ: 118 mm x68 mm. Số lô SX và HD ín dập nỗi trên vỉ. Traphaco” CONG TY CP TRAPHACO BM50/03 BH/SD:03/09/14 HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY MAU HOP VIEN NANG MEM BOGANIC -Hộp 2 vỉ x 10 viên NGUOI THIET KE 1⁄4 ee DS.Hoàng Thanh Thúy Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015 NGƯỜI KIÊM TRA, DUYỆT ThS. Lê Thanh Quế -
ác Nhuận gan —Lợi mật — Thông tiêu — Giải độc
Thành phân: Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao dac Actis6 (Extractum Cynarae scolymi) 200 mg
(Tương đương với 10 gla Actiso)
Cao dac Rau dang dat (Extractum Glini oppositifolii) 150 mg
(Tương duong voi 1gphần trên mặt đất của cây Rau
dang dat)
Cao dac Bim bim (Extractum Pharbitidis) 16 mg
(Tương đương với 160 mg hat Bim bim)
Tá duoc (Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Lecithin, Sap Vira du |vién
ong trang, Acrosil, Dầu đậu nành, Palm oil, Oxyd sắt Tha
do, Oxyd sat ndu, Nipagin, Nipasol, Ethyl vanillin, J ⁄
Nước tỉnh khiết)
TÁC DỤNG:
Actisé (Cynara scolymus) chtta céc được chất chính Cynarin, các Polyphenol, đường
Inulin, muối khoáng. Cynarin có tác dụng tăng mật, tăng lực, kích thích ăn ngon, trợ tim, lợi
tiểu, chống độc. Các Polyphenol có tác dụng giảm Cholesterol huyết, bảo vệ gan. Inulin cần
cho
người bị bệnh đái đường. Actisô được dùng để chữa: suy giảm chức năng gan, chứng
vàng đa, Cholesterol huyết cao, vữa xơ động mạch.
Rau đắng dat (Glinus oppositifolius): chứa Spergulagenin A – một Sapogenin
triterpenoid bão hòa, Trihydroxy cetone; có tác dụng lợi tiêu hóa, kháng sinh, lợi tiểu và
nhuận gan.
Bìm Bìm (Pharbiiis ml): chứa Glucosid là Pharbitin, có tá dụng nhuận tràng, thông tiểu,
sát trùng.
Sự phối hợp cua 3 vi thuốc làm tăng hiệu lực và tác dụng:
Nhuận gan- lợi mật- thông tiểu- giải độc
CHÍ ĐỊNH:
-Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
– Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
-Viêm gan gây mệt mỏi, khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón do thấp nhiệt.
-Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
-Vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.
LIÊU DÙNG- CÁCH DÙNG:
Liêu thông thường:
Người lớn: Mỗi lần 1- 2viên, ngày 3lần
NỞ…
e

Ẩn