Thuốc Bổ huyết thận tinh kim tân: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBổ huyết thận tinh kim tân
Số Đăng KýV77-H12-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượng Thục địa ; xuyên khung; đương quy; bạch thược; đỗ trọng; liên nhục; câu kỳ tử; tào nhân; bạch linh; hoàng ky; ba kích; bạch truât; trần bì- 33,5g/500ml; 33,5g/500ml;33,5g/500ml;33,5g/500ml;33,5g/500ml;33,5g/500ml;33,5g/500ml;33,5g/500ml;33,5g/500ml;33,5g/500ml; 20g/500ml;13,5g/500ml:13,5g/500ml
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 500 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT Kim Tân 315/27 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT Kim Tân 315/27 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
©

“ SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH .. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‘CƠ SỞ SX THUỐC TP YHCT Độc lập -Tư do -Hạnh phúc
KIM TÂN
MAU NHAN XIN DANG KY ;
30 HUYET THAN TINH hiss DL.

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DA PHE DUYET
Lân đâuđ…..03.1.2046.

SỔ req |
Số lõSX: a Sản xuất tại :315/27 Hai Bà Trưng P.8 -Q:3 -TP.HCM -VN

Ngày tháng năm
Trưởng cơ sở
€0 SỞ SX THUỐC THÀNÍPHẢI ‘f)
KIM TAN
315/27 H. ue
MST: 0303411979
MAI DINH TIEN

MẪU HOP XIN DANG KY
BO HUYET THAN TINH KIM TAN

PN LKHANH VÀNG]
CONG THỨC : Cho chai 500ml: |Chứa các chất chiết được từ dược liệu gồm: I®Thục địa (Rỗ) 33,59 |(Radix Rhemanniae glutinosae prraeparata) |®Xuy@n khung (Than rỄ) |(Rhizoma Ligustic! wallichii) |©Đương quy (RB) 33.50 |(Radix Angelicae sinensis) |®Bạch thược (RŠ) 33,59 |(Radix Paeoniae factifforae) |©86 trong (Vỏ. thấn) } 33,50 |(Gortex Euedmhiaa). `… |©Liên nhục (Hạt) ` 33,55 ;(Semen Nelumbinis nucifecae) ( |®Câu kỳ tử (Quả). a7 33,59 |(Fructus Lycii) = ®Táo nhân (Hạ!) (Semen Ziziphi mauritiande) — i®Bạch lính |(Poria)®Hoàng kỳ (Rễ) _“ (Radix Astragall: memprans aca) ® Ba kích (Rễ).. : 20g (Radix Morindss’ ‘otticini alls) a ®Bạch ttuật (thần rõ) 13.50 (Rhizoma Atractylodis macroceptiatae) ©® Tran bi(Vo Quả) | 13.50 |(ParicarppiUm.Gitrl retiêulatae peranne 9) |©Natri tranzoat — iy (Natrii benzoas) Pe |® Đường : |(Saccharum)|@Nuéc uéng dugc vd 500ml (Aqua potabilis)

|
|
|
33,50

Irưng
IN DA i00,

…. inl ed ;
€ØSỞSÂN XUẤT THUỐC D02 Scien Sena 2
oe LONG

SÐK i = me Ns ni a

Ngày AS thing Anam 2015
TRUONG CO SO
SSA srest Wana (ateeal mete : “1”.
“+Tré em: ˆ—.
CƠ SỞ SK THUỐC THÀNH PHẨM YHCT

côNG NANG: Bổ huyết, bổ thận.
CHi DIN eKém ấtngũ ˆ nh TIẾN
@Dim ngt wee
LIEU DUNG +Người lớn: mỗi lấn ung 4thìa ‘canh: (40
-Từ8tu ia8 n.dướ Mỗi nh thWau: ˆ” thle Šghê (om)

Không dùng. chat tiền sử động a
ena ale thoang lấn ÁN ệt độ :Không quá 30°D:
Sản xuất theo TCCS
Sản Xuất tai: 315/27 Hai Ba Trung Pˆ8- Q.3 -TP.HCM -VN

C0 Sở Sx THUOC THAN
KIM TÂN:

NHPHAM fier
315/27 HIAIBA TRUNG, P.8, 0.3, TP.HCM
MST:0303411979
MAI DINH TIEN

!ah etae 20m) ..

Bộ g 8-Q Pp a) 82440 8200
CAO LONG
BO HUYET THAN TINH
KIM TAN

MẪU TO HUONG DAN SỬ DỤNG THUỐC –
BO HUYET THAN TINH KI
CAO LONG €0SÖ$x THUỐC THÀNH PHẨM YHCT
~_ KIM TAN
STY2PMANA TRUNG, P.8, 0.3, TPHCM
MST: 0303411979 CHAI 500ml
CÔNG THỨC: Cho chai 500ml: Chứa các chất chiết được từdược liệu gồm: i
eThục địa (Rễ) (Radix Rhemanniae glutinosae praeparata) …………. 33,59 i
©Xuyén khung (Than ré) (Rhizoma Ligustici wallichiij}…………………..- 33,50 4
®Đương quy (Rễ) (Radix Angelicae sinensis)………………….—— 335g }
eBạch thược (Ré) (Radix Paeoniae lactiflora8)……………….—— 33,50
®Đỗ trọng (Vỏ thân) (Corlex Eucommiae)…………………..-.—— 33,50
®Liên nhục (Hạt) (Semen Nelumbinis nÙGIfoFa8) 12.401.002. 33,59 |
eCau kytử(Qua) (Fructus Lycli) ic. «er eee ni 335g |
®Táo nhân (Hạt) (Semen Ziziphi mauritianae)………………..—– 335g –
eBach linh (or)… sẽ. ống capie 335g |
©Hoang kỳ (Rễ) (Radix Astragali membranacei)……………….:..- 33,50 |
eBa kích (Rễ) (Radix Morindae officinalis)……………… —
— – —20g –
eBạch truật (Thân rễ) (Rhizoma Atractylodis macrocephalae)…………….- 13,50
© Tran bi(VO qua) (Pericarpium Citri reticulatae perenn@)…………… —13,59
| ®Natri benzoat (Natrii benZ0aS)……………….–{{{ŸŸ{Í nhe hờ 1g
®
Đường (Saccharum)….-……. (120.00… 100g
®Nước uống được (Aqua polabilis)………………..———– vú 500ml
ÔNG NĂNG :Bổ huyết, bổ thận CHỈ ĐỊNH :~Kém ăn, mất ngủ -Mệt nhọc | < -Dimộng tinh |LIEU DUNG VA CACH DUNG: |. +Ngườilớn :mỗi lần uống 4thìa canh (40ml) +Trẻ em :-Từ5 tuổi đến dưới 8tuổi :Mỗi lần uống 2thìa cà phê (10ml) Ngày uống 3lần: Sáng -Trưa -Chiều (trước bữa ăn) -Uống với nước dun sôi để nguội -Từ 8tuổi đến 15 tuổi :Mỗi lần uống 4thìa cà phê (20ml) Lưu ý: Lắc kỹtrước khi dùng CHONG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho trẻ em dưới 5tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc cogiật 0F } cao, phụ nữ cóthai, người đái tháo đường. THẬN TRỌNG: Không dùng thuốc quá hạn, thñốc có hiện tượng biến chất. (vị chua, có nấm mốc). TÁC DUNG KHONG MONG MUỐN : Chưa có báo cáo. Thông báo cho thầy thuốc biết anon tác ung không mong |muốn gặp phải khi sửdụng thuốc. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không cóảnh hưởng khi dùng quá liều. TRÌNH BÀY : Sản xuất theo TCCS BAO QUAN HAN DUNG Veen :_Nơi khô ráo, thoáng mát. :24 tháng kểtừngày sản xuất -Chỉ sửdụng trong 15 ngày k Phụ nữđang cho con bú, người láixevà vận hành máy móc sửdụng được. TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC: Chưa có báo cáo ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺEM _—_ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙẤG® .< NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI YKIEN THA Hộp 1chai 500ml Nhiệt độ :Không quá 30°0. Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHGT KIM TÂN 315/27 Hai Bà Trưng, Phường 8,Quận 3-TP.HGM-VN Te iVv ty s NY yd nl "ijatcuc TRUONG a TRƯỞNG PHÒNG Dé Minh Hing Ngày 18 iene ak 2 nam 2015 TRUONG CO SO 315/27 HAIB 2980 PHẨM MST: 030341 1979 75 MAI ĐÌNH TIỀN

Ẩn