Thuốc Bạch truật phiến: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBạch truật phiến
Số Đăng KýVD-20259-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBạch truật – 0,5kg/ túi
Dạng Bào ChếPhiến sấy
Quy cách đóng góiTúi 0,5kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
› agp

15
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DỤ ị
ĐÃ PHÊ DUYET |
| restgn i JAF){—

oe Lân đầu:..È3…..A4….|…È©Á§… |
oe as
|
sÍ 0ổPHẨN -|
O
VỆnho no,THO) j BACH TRUAT PHIEN :
°

: (Nguyên liệu làm thuốc)
‘THÀNH PHÁN : Mỗi túi chứa 0,5kg bạch truật thái phiến.
CHỈ ĐỊNH – CHÓNG CHi DINH – LIEU DUNG – CACH DUNG
THAN TRONG – TAC DUNG KHONG MONG MUON :
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng
BẢO QUẦN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH : 0,5 kg/túi
TIZU CHUAN ÁP DỰNG: DĐVNIV
SDK: NSX:
So 16 SX: HSD:
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô M1, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Dé xa tam tay trẻ em
3 Weu can thêm thông tin xin hỏi ýkiên bác sĩ
BACH TRUAT PHIEN

/ CONG TY
CO PHAN
CONG TE chứa 0,5kg bạch truật phiến
: wy
DANG BAO-GHE* Bach truat phién
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Mỗi túi chứa 0,5kg
CHỈ ĐỊNH:
Công năng: Kiện tỳ ích khí, táo thấp, lợi thủy, cố biểu liễm hãm, an thai.
Chiu tri: Tiéu hoa kém, bụng trướng tiêu chảy, phù thũng, tự hãn, động thai.
LIEU DUNG, CÁCH DUNG:
Ngày dùng 6— 12 g, dạng thuốc sắc hoặc nghiền thành bột.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Âm hư nội nhiệt, tân dịch hư hao gây đại tiện táo không dùng.
THẠN TRỌNG: Không có
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: Chưa tìm được tài liệu ghi nhận
Ghỉ chú: “Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muon gap p

dụng thuốc”
HAN DUNG: 24 tháng kế từ ngày sản xuất
QUA LIEU VA XU TRI: Hién tai chưa có thông tin
BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 300C, tránh ánh sáng.
2 TIÊU CHUAN ÁP DỤNG: Dược Điển Việt Nam IV
Nhà sản xuất:
NG TY CO PHAN DUGC PHAM TRƯỜNG THỌ
93 Linh Lang — Ba Dinh — Ha Nội
Điện thoại: 0437666912 Fax: 0437666914
$.L6 M1, đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phố Nam Định

PHO CYC TRUONG

S

Ẩn