Thuốc Bạch ngân PV: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBạch ngân PV
Số Đăng KýVD-27167-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao lỏng hỗn hợp dược liệu (tương đương: Kim Ngân Hoa: 7,5g; Bồ Công Anh: 7,5g; Nhọ nồi: 7,5g; Bách bộ: 3,75g; Tô tử: 3,75g; Tang bạch bì: 3,75g; Trần bì: 3,75g)- 62,5 ml/125ml
Dạng Bào ChếSiro
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ 125 ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Phúc Vinh Lô CN 4-6.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Phúc Vinh Lô CN 4-6.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
07/07/2017Công ty Cổ phẩn Dược Phúc VinhHộp 1 lọ 125 ml40000Lọ
04/02/2020Công ty cổ phần dược Phúc VinhHộp 1 lọ 100 ml37500Lọ
Ad uebNy yoeg

Bach Ngan |
Mar phổi, tiêu đờm, giảm ho, chống viêm. Điều trịho nhụt ho cảm, hodokích ứng vàđo dịứng, hocóđờm, ho doviêm. Điều trịhỗ trợ viêm thanh quản, viém hong, viêm atmydan
wh AE T

0ông thức cho 1lọ125mlsiro:
£ao lòng hỗn hợp……62,5 ml(tương đương 37,5 gdược liệu, bao gồm:

Kim ngân hoa(Flos Loriicera)…. „50 Bồcông anh(Herba Lactucae indicae)……7.5 g Nhọ nổi(Herba Ecliplae)…….. g Bach b6(Radix Stemonae tuberosae)…..3,75 g Tôtử(Fructus Perillae). 3,759 Tang bach bi(Cortex Mori albae radicis)..3,75 9 Tran bi(Pericarpium Citri reticulatae perenne)

Bach Ngan
Mát phối >m,giảm ho, chống viêm. Điều trịhanhụt ho cảm, hođokích ứng vàđodịứng, hocóđờm, hodo viêm. Điều trịhỗ trợ viêm thanh quản, viêm họng, viêm amydan
KA
THUỐC THẢO DƯỢC
Bạch Ngân PV
Mát phổi, tiêu đờm, giảm ho,w
«Điều trịhonhư hocảm, hodo kích ứng và dodịứng, hocóđờm, hodoviêm.
«Điều trịhỗtrợviêm thanh quản, viêm họng, viêm amydan.

ter hones
Trẻsơsinh đến 1tuổi:
Ngày uống 3lần, mỗi tan 3ml =5ml
Trẻ trên 1tuổi: Ngày uống 3lần, mỗi lần 7ml.
Người lớn :Ngày uống 3lần, mỗi lần 20ml.

D0.0” 02IÀIĐÀ

DỤNG BÊN TR
Đọckỹhưởng dẫn sửdụng trước khidùng. Nếu cầnthêm thông tinxinhỏi ýkiến bácsỹ,dược sỹ: Đểthuốctránh xatấmtaytrẻem
Không sửdụng thuốc quảhạn

THANH PHAN
Công thức cho 1lọ125 ml siro:
(ao lỏng hỗn hợp…………………… 62,5 ml (tương đương
37,5 qdược liệu, bao gồm:
Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)…………………………-
Bồ công anh (Herba Lactucae indicae)…
Nho nồi (Herba Ecliptae)……………….
Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)
Tôtử (Fructus Perillae)…………………..
Tang bach bi(Cortex Mori albae radicis).
Tran bi(Pericarpium Citri reticulatae perenne)… 4:75 q)
Tádược vừa đủ 1lọ125 mÍ
Điều trị ho như ho cảm, ho do kích ứng và do dịứng, ho
cóđờm, ho do viêm.
Diéu trị hỗ trợ viêm thanh quản, viêm họng, viêm
amydan.

140 x 50 m

Mát phôi, tiêu đờm, giảm ho, chong viem
BAO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30%, tránh ánh sát:ø. err
CACTHONG TIN KHACXEM TRONG TO HUONG DẪN SỬ DUI G
BEN TRONG HOP
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến bác sỹ, được sỹ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH
Nhà máy SX: Lô(N4-6.2 Khu công nghiệp Thạch That
~Quốc 0ai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Tel: 04.3559 6583 /Fax: 04.3559 2948
www.duocphucvinh.com
SX:2`nn NSX: un.

IllllU

,
Công ty cổ phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc
Phúc vinh BACH NGAN PV
TO THONG TIN CHO BENH NHAN
_-_ Tên sản pham: BACH NGAN PV
Mô tả sản phẩm:
– Chất lỏng trong, sánh màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị ngọt hơi đắng.
– Hộp 01 lọ x 125ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
3. Thanh phan, ham lượng của thuốc: Công thức cho 1lo 125 ml siro
Nm

-Cao lỏng hỗn hợp: . 62.5ml
(tương đương 37,Š gdược liệu, bao gồm:
Kim ngân hoa (Flos Lonicerae) 75g
B6 cong anh (Herba Lactucae indicae) 7,5 g
Nhọ nồi (erba Ecliptae) 75g
Bach b6 (Radix Stemonae tuberosae) 3,75 g
TO ttr (Fructus Perillae) 35738
Tang bach bi (Cortex Mori albae radicis) 3,75 g
Tran bi (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 3,75 g)
-Tá dược: nipagin. nipazol, đường vàng, nước tinh khiét vira du 1lo 125 ml
4. Tac dung:
– Mat phdi, tigu đờm, giảm ho, chống viêm.
5. Chỉ định điều trị
– Điều trị ho như ho cảm, hodo kích ứng và do dị ứng, ho có đờm, ho do viêm.
-___ Điều trị hỗ trợ viêm thanh quản, viêm họng, viêm amydan.
6. Cách dùng và liều lượng
– Tré so sinh đến 1tuổi: Ngày uống 3lần, mỗi lần
3 —5ml
– Trétrén 1tuổi :Ngày uống 3lần, mỗi lần 7mI.
-_ Người lớn : Ngày uống 3lần, mỗi lần 20mI.
7. Khi nào không nên dùng thuốc này?
– Man cam voi bat ky thanh phan nao của thuốc „
~__ Trẻ em dưới 30 tháng tudi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặ 6lật do sôt cao.
8. Tác dụng không mong muốn
-_ Chưa có báo cáo „ „
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
9. Tương tác với những thuốc khác
Chưa có báo cáo
10. Cần làm gì khi một lần quên, không dùng thuốc?
– Boqua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp
sau liều bị bỏ quên.

Công ty cô phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc
ey Phúc vinh BACH NGAN PV
11. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Thuốc sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.
12. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
-_ Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.
13. Bảo quản thuốc
– Noi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sang.
14. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
-_ Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.
15. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo
-_ Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện đẻ được
theo dõi.
16. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:
Công ty Cô phần Dược Phúc Vinh
Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất -Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,
thành phó Hà Nội
Điện thoại: 04.32009289 -Fax: 04.32009289
17. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này
– Không có thận trọng đặc biệt.
18. Khi nào cần tham vấn bác sỹ /
– Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng khô Ống muốn xin tham va rs
ýkiến bác sỹ.

Ngày 28 tháng I1 năm 2016
Đại diện =–

ác VINH /+ đc ‘
TONG GIAM BOS

Công ty cô phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc
Phúc vinh BACH NGAN PV
TO THONG TIN CHO BENH NHAN
1. Tén sin phim: BACH NGAN PV ;
2. Mô tả sản phẩm:
– Chat long trong, sánh màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị ngọt hơi đắng.
– Hộp 01 lọ x 125ml kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho l1lọ 125 ml siro

-Cao long hon hop: ‹ 62,5ml
(tacong duong 37,5 gdugc liéu, bao gom:
Kim ngan hoa (Flos Lonicerae) 73
Bồ công anh (Herba Lactucae indicae) 7,5 g
Nho ndéi (Herba Ecliptae) 7,5 g
Bach b6 (Radix Stemonae tuberosae) 3,75 g
To tu (Fructus Perillae) 3,75 g
Tang bach bi (Cortex Mori albae radicis) 3,75 g
Tran bi (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 3,758)
-Ta duge: nipagin, nipazol, đường vàng, nước tỉnh khiết viva di 1 125ml
|
4. Tac dung:
– Mat phdi, tigu đờm, giảm ho, chống viêm.
5. Chỉ định điều tri
-__ Điều trị ho như ho cảm, hodo kích ứng và do dị ứng, ho có đờm, ho do viêm.
-__ Điều trị hỗ trợ viêm thanh quản, viêm họng, viêm amydan.
6. Cách dùng và liều lượng
-_ Trẻ sơ sinh đến Ituổi: Ngày uống 3lần, mỗi lần 3 —5ml
-_ Trẻ trên 1tuổi :Ngày uống 3lần, mỗi lần 7ml.
-_ Người lớn : Ngày uống 3lần, mỗi lần 20mI.
7. Khi nào không nên dùng thuốc này?
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
-_ Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
8. Tac dung không mong muốn
-_ Chưa có báo cáo
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
9. Tương tác với những thuốc khác
– Chua co bao cáo
10. Cần làm gì khi một lần quên. không dùng thuốc?
– Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ởlần uống tiếp
sau liều bị bỏ quên.

Công ty cô phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc
Phúc vinh BACH NGAN PV
11. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai va cho con bu:
-_ Thuốc sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.
12. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
– Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.
13. Bảo quản thuốc
– Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.
14. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
-__ Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.
15. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo
-__ Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bắt thường cần đến bệnh viện để được
theo dõi.
16. Nhà sản xuất/ chú sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:
Công ty Cô phần Dược Phúc Vinh
Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất —Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,
thành phố Hà Nội
Điện
thoại: 04.32009289 – Fax: 04.32009289
17. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này
-_ Không có thận trọng đặc biệt.
18. Khi nào cần tham vấn bác sỹ
-__ Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng không mong mhốñ xin tham
ý kiến bác sỹ.

Ngày 28 thang 11 nam 2016
Đại diện công h
CÔNG TY `*2
CO PHAN
TONG GIAM Dae

Ẩn