Thuốc Axe Brand Red Flower Oil (Dầu nóng hồng hoa hiệu cây búa): thành phần, liều dùng

Tên ThuốcAxe Brand Red Flower Oil (Dầu nóng hồng hoa hiệu cây búa)
Số Đăng KýVD-20068-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMỗi 100ml chứa Tinh dầu lá quế (Cinnamon Leaf Oil) ; Tinh dầu quế (Cinnamon Oil) ; Tinh dầu sả (Citronella Oil) ; Tinh dầu thông (Turpentine Oil) ; Dầu ớt (Capsicum Oleoresin); Bột huyết rồng (Sanguis Draconis) ; Methyl Salicylate – 4ml; 5ml; 2ml; 22ml; 1ml; 0,3g; 65,69ml;
Dạng Bào ChếDung dịch
Quy cách đóng góiChai thủy tinh 6ml, 35ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Dược phẩm TNHH Leung Kai Fook Việt Nam Quốc lộ 51, KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Công ty Đăng kýCông ty Dược phẩm TNHH Leung Kai Fook Việt Nam Quốc lộ 51, KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
01/09/2015Sở Y tế Bà Rịa – Vũng TàuChai 100 ml25272Chai
Sản phẩm:
Loại bao bì:
_ AXE BRAND
RED FLOWER OIL
Bao bi ngoai
Dầu Hồng Hoa hiệu Cây Búa 35ml
MAU THIET KE
8
ADSB
3
CH
OH
re5s
ee
ae
err
a
Slt
eR
LAURIE
RL
Eo
NEEle
HEE
SE
V

AXE
BRAND
RED
FLOWER
OIL
suối
bãi
DẦU
HỒNG
HOA
ai
Lang

Pu

anh,
_s
:
‘XÓN.
Mỹ
Kiăn
A2,
Tân
Thôn,
a
evens
tac
HIEU
CAY
BUA
Theo
nhugng
quyén
cua:
Leung
Kai
Fook
Medical
Co.
(Pte)
Ltd.
Singapore

THUOC
DUNG
NGOAI.
KHONG
BU’O’C
UONG

Ae


mỒ

AXE BRAND
~
A _ RED FLOWER OIL |

DY A

Céng
thie
chochai
35mi
CHỈ
ĐỊNH:
Tính
dầuLáQuế
(Ginnamon
Leaf
OI)
140m!
Giảm
các
chứng
dau
cơ,
đau
lưng,
nhức
mỏi,
chuột
rútdovận
Tinh
dau Que
(Cinnamon
i)
17snl-
động
quá
độ;cácchứng
đau
các
đầu
gân,
Khớp
xương
do
thắp
A
CUC QUAN LY DUOC
Tinh
dau
Théng
(Turpentine
Ot)—
zzom
Khớp;bằmtím,sưngđaudochắnthương.
Bot
Huyét
Réng
(Sanguis
Draconis)
91059
DE
XA
TAM
TAY
TRE
EM
Methy|
Salicylate
22991ml
jĐk$
du

St
làEBN
Voi
đệ
The
bong
leaditky
11,nw

~
58″938502″200104
A

Lan dau:..8%../..44.0/AS.00
DA PHE DUYET

=x x
x
BAO BI
`

MẪU THIẾT KÉ BAO BÌ
San phẩm: Dâu Hồng Hoa úa 35ml

Loại bao bì: Si

AXE BRAND
Nhãn trực dép
CÔNG TỶ X2

AXE BRAND
RED FLOWER OIL
CHỈ ĐỊNH:
Giảm các chứng đau cơ, đau
lưng, nhức mỏi, chuột rút do vận
động quá độ; các chứng đau các
đầu gân, khớp xương do thấp.
thương.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho phụ nữ có thai,
phụ nữ đang cho con bú. Không
dùng cho trẻ em dưới 6tuổi, trẻ
em có tiền sử động kinh hoặc co
giật do sốt cao
H E D a a OW E R Ol a (Cách dùng, bảo quan, vànhững thông tín khác: Xin đọc trong tờhướng dần sửdụng)

DE XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ
DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG
Sản xuất tại: Cty DP TNHH Leung Kai Fook VN
Bà Rịa -Vũng Tàu Theo nhượng quyên của: Leung Kai Fook Medical Co. (Pte) Ltd Singapore
THUOC DUNG NGOAI
khớp; bầm tím, sưng dau do chấn
QL 51, KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành,

MẪU es KE BAO Bi
1
San pham: Dau Hong Hoa higu

Loai bao bi: Bao bi ngoai

6ML

A

MAU THIET KE BAO BI

San pham: Dau Hong Hoa hiéu CayButa 6ml

Loai bao bi:

Nhãn, tiệp ⁄“ he EN
San xuất tại:
Công ty Dược phẩm
TNHH Leung Kai Fook
Việt Nam
0L51, KCN Mỹ Xuân A2,
Tân Thành, BR-VT
Theo nhượng quyên của:
AXE BRAND _ Leung Kai Fook Medical Co.
RED FLOWER OIL (Pte) Ltd. Singapore
6 NSX: HD

;J!.

Sản phẩm:
Loại bao bì:

SID
SRA.
BD
SH
Wak
Sa
Ka
OBE
SES
4S
SORA
A
Š
He
MS
at
Ms
ON
.RRNA
RS
ot
oe
EM

Dâu Hồng Hoa hiệu Cây Búa
MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ

BS Hb

x
Zo
MARK

Bj

SS
x
.#
trời
eEEeal
STI
z3.SEEIEAEEE
.fCSlBEE
-Gose
SMR
MS
ESIẺIWE.
Nền
(EYENBSE
ES
SoNaS
seed
OE
SUS
Fes
BEER
SSS
oS
“SUAS
EMRE!
SEED:
.Soe
Be
SE
SE
Bao
dee
BL} Sb

`

GRASS Me + mỊ 247 Z9 Hệ 22ƒ TH

MAU THIET KE BAO Bi

San pham: Dau Hong Hoa hiéu Cay Bua ⁄.
Loai bao bi: To gi dụng — Mặt trước
NUS SCR DO IC XS POON a Xx 50x mxXS yx OOOO
BOO
IODIOTIO
ICICI
IC
ICIODIC
ICICI
ICICDIO
IOIO
IIDIOHIO
IC
IUIC
ICIIUCR
ICRINIOD
IRIE
ICIIR
MUIMULRUSIROCNICE
ME RU
RC
RR
ERIC
CRRMAC
OCHN
DORON
POMPOM
ODDO
DOOD
MPO
DODO
DOM
ODDO
DODD
DOMDODO
DCM
POC
DOMDOR
ROD
ONDORON
OO
DOMDON ROR
NUR
NRNRNRA
NNR (AXE BRAND RED FLOWER OIL)
Dàu Hồng Hoa hiệu Cây Búa đạt tiêu chuẩn GMP và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
ISO-9000 tại Singapore.
Dầu Hồng Hoa hiéu Cay Bua san xuat tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
Dầu Hồng Hoa hiệu Cây Búa (Axe Brand Red Flower Oil) làmột tổ hợp các tinh dầu được điều
chế đặc biệt để giảm nhẹ các chứng đau cơ, đau khớp, nhức mỏi do vận động quá độ và giúp
tan các vết bầằm tím dưới da. Khi xức vào vùng bịđau, các tinh dầu sẽ lập tức thám qua da một
cách dễ dàng, kích hoạt tuần hoàn máu, truyền hơi ấm nhẹ nhàng giúp giảm nhẹ cơn đau một
cách hiệu quả.
CÔNG THỨC CHO 100ML THUÓC:
Tinh dầu Lá Quế (Cinnamon Leaf Oil)….4ml
Tinh dầu Quế (Cinnamon Oil)
Tinh dầu Sả (Citronella Oil)
Tinh dầu Thông (Turpentine Oil)
Dầu Ớt (Capsicum Oleoresin)…………….. 1ml
Bột
Huyết Rồng (Sanguis Draconis)……0.3g
Methyl Salicylate 65.69ml
Bột màu đỏ………………. 222222222 222222 reccre. 0.0095g
DẠNG BÀO CHÉ: Dầu xoa bóp dùng ngoài
CHỈ ĐỊNH: Giảm các chứng đau cơ, đau lưng, nhức mỏi, chuột rút do vận động quá độ; các
chứng đau các đầu gân, khớp xương do tháp khớp; bằm tím, sưng đau do chắn thương.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú. Không sử dụng
cho trẻ em dưới 6tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
CÁCH DÙNG: Dầu chỉ dùng để xoa bóp ngoài da nơi bịđau, dùng 3-4 lần mỗi ngày.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: Đôi khi gặp trường hợp gây kích ứng tại chỗ, khi đó
ngưng dùng thuốc ngay. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải
khi sử dụng thuốc.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai thủy tinh chứa 35ml, 6ml dầu, có kem tg
BAO QUAN: Bao quan noi khé rao, nhiệt độ không quá 300C.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Sử dụng sản PHẾ _m
mo nap. Mf
TIEU CHUAN: Tiéu chuẩn nhà sản xuất
KHUYÉN CÁO: Để xa tầm tay trẻ em.


Sản xuất tại:
CÔNG TY DP TNHH LEUNG KAI FOOK VIỆT NAM
QL 51, KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa — Vieng dat yc TRUONG
Theo nhượng quyền của:
Leung Kai Fook Medical Co. (Pte) Ltd “y2 Vin hank Ñ
„0O POO DPD OD DDO OMB OOD ODDO OOOO Ooo orododsoad X90 0x OD OEE EOE ME MESAEAE MEEAL EMSA REAAR ASA SEAM A EE A =
Od)ydbakhig6pDoka
đá)OOOO
XXI
XU)
60Ve
ee
/CXXXXXSX)
C4
XI)
BOOM
OM
Od)O0G4XXM
fhee
ee
OO
OaNO(0G)
CS
OX
@iO
Oe
eee

(ae

Ẩn